Njësia e Menaxhimit të Fondit

Njësia e Menaxhimit të Fondit (FMU) u krijua nga konsorciumi zbatues i konsulencës për të mbështetur sekretariatin WB6-CIF në menaxhimin e përditshëm dhe menaxhimin financiar të Fondit.

Njësia e Menaxhimit të Fondit është përgjegjëse për organizimin e thirrjeve të hapura dhe procesit të përzgjedhjes duke siguaruar mbështetje teknike për projekte, prokurime, raportime dhe detyra të ndryshme. Për më tepër, FMU tenton të vendosë një dialog të gjerë ndërmjet palëve të interesuara rreth mësimeve të fituara gjatë zbatimit të nismave ekzistuese për VET.

Njësia e Menaxhimit të Fondit përbëhet nga një ekip ndërkombëtar i  ekspertëve që kanë përvojë në projekte zhvillimore, financa, menaxhment dhe fushën VET. Puna e FMU-së mbështetet nga një grup i specialistëve të zgjedhur për fushën VET, të cilët luajnë një rol të rëndësishëm si vlerësues të pavarur të projekt propozimeve.

Ekipi

Lideri i ekipit
frieder.woehrmann@rcf-wb6.org

Koordinatorë rajonal:                                                                                    renato.vasili@rcf-wb6.org

Koordinatorë  rajonal
pavol.kapsdorfer@rcf-wb6.org

Koordinatorë rajonal:
jelena.manic@rcf-wb6.org

Zyrtar i Financave
mirjana.vujovic@rcf-wb6.org

Kontaktet

    This post is also available in: English Bosnian Serbian Macedonian Montengrin