Единица за управување со фондот

Единицата за управување со фондот (ЕУФ) е основана од страна на консалтинг конзорциумот во својство на имплементатор со цел да се поддржи Секретаријатот на WB6-CIF во секојдневното управување и финансиско управување на Фондот.

Единицата за управување со фондот е задолжена за организирањето на отворени повици и за процесот на селекција, за обезбедување на техничка поддршка за проектите, набавките, известувањето и низа други различни задачи. Покрај ова, ЕУФ има тенденција да воспостави посеопфатен дијалог со засегнатите страни во однос на научените лекции од постоечките иницијативи за СОО.  

Единицата за управување со фондот е составена од меѓународен тим на експерти кои имаат искуство во проекти за развој, финансии, управување и СОО.

Група на избрани стручњаци за СОО го поддржува работењето на ЕУФ и тие имаат значајна улога како независни оценувачи на проектните предлози.

Тим

Лидер на тимот:
frieder.woehrmann@rcf-wb6.org

Менаџер за финансии и администрација

violeta.haxhillazi@rcf-wb6.org

Регионален координатор
renato.vasili@rcf-wb6.org

Регионален координатор
biljana.simeonova@rcf-wb6.org

Регионален координатор
jelena.manic@rcf-wb6.org

Финансиски службеник
mirjana.vujovic@rcf-wb6.org

Формулар за контакт

    This post is also available in: Англиски Албански Босанец Српски Црногорски