Нашата улога

RCF поддржува проекти кои се заеднички спроведувани од страна на установи за стручна обука и партнерски претпријатија кои се занимаваат или планираат да се занимаваат со заеднички активности за обука. Тие може да добијат поддршка за развивање на нови програми или за проширување и подобрување на постоечките понуди. Грантовите се доделуваат на конзорциуми кои успешно го поминале конкурентниот процес на избор сочинет од два чекора.

RCF обезбедува финансиска и пропратна поддршка на избраните конзорциуми во однос на:  

 • Инфраструктура за работилници и опрема за обучувачките капацитети во рамките на установите за стручна обука
 • Обука на наставниците од установите за стручна обука, обучувачи во самите компании и координатори за заедничките обуки (во установите за стручна обука и во претпријатијата) кои се неопходни за спроведувањето на финансираната програма за обука
 • Советодавна поддршка за време на планирањето и имплементацијата на проектот.

Придобивки за претпријатијата кои учествуваат:

 • Зголемена достапност на квалификувани работници кои ги исполнуваат барањата на претпријатијата
 • Искусни практиканти кои знаат да ја ракуваат опремата и технологијата која се користи во претпријатијата
 • Намалени трошоци во однос на процесите на обучување
 • Намалени трошоци за ангажирање/вработување
 • Потенцијал за планирање на стратегија за пораст заснована на реалистични прогнози во однос на достапноста на работна сила
 • Подобрени предуслови за усогласеност со внатрешните процедури за безбедност и здравје при работа
 • Учеството ја потврдува корпоративната општествена одговорност и ги позиционира претпријатијата како „примерни граѓани/субјекти“

...а, сите овие придобивки доведуваат до….

Подобрена продуктивност, конкурентност и иновативност на бизнисите.

Очекувани придобивки за установите за стручна обука кои учествуваат:

 

 • Зголемена релевантност и квалитет на програмите за СОО
 • Современа опрема и/или технологија за учење преку работа
 • Подобрена внатрешна инфраструктура која е релевантна за заедничките стручни обуки
 • Квалификувани наставници за СОО, обучени во согласност со потребите на бизнисите
 • Подобрен углед на СОО и на самата институција во рамките на заедницата
 • Потенцијално повисока стапка на упис кај заинтересираните студенти

Придобивки за учениците:


 • Учество во модернизирана програма за обука
 • Стекнување на практични и релевантни вештини
 • Подобрени предуслови за вработување
 • Подобрени можности за приходи во регионот на Западен Балкан

This post is also available in: Англиски Албански Босанец Српски Црногорски