Šta radimo

RCF podržava projekte koje zajednički provode ustanove za stručno osposobljavanje i partnerska preduzeća koja se uključuju ili planiraju uključiti u aktivnosti kooperativnog obrazovanja i obuke. Projekti mogu dobiti podršku za razvoj novih programa ili proširenje i poboljšanje postojećih programa. Bespovratna sredstva dodjeljivaće se konzorcijumima koji uspješno prođu dvofazni proces konkurentne selekcije.

RCF pruža financijsku i prateću podršku odabranim konzorcijumima za:

 • Infrastrukturne radove i opremu za objekte za obuku u okviru ustanova za stručno osposobljavanje
 • Obuku nastavnika iz ustanova za stručno osposobljavanje, trenera u preduzećima i koordinatora za kooperativno obrazovanje i obuku (u ustanovama za stručno osposobljavanje i u preduzećima), potrebnu za sprovođenje finansiranog programa obuke
 • Savjetodavnu podršku tokom planiranja i provedbe projekta

Prednosti za preduzeća koja učestvuju:


 • Povećana dostupnost radnika sa vještinama koje udovoljavaju zahtjevima preduzeća
 • Učesnici sa iskustvom u upravljanju opremom i tehnologijom koja se koristi u preduzećima
 • Smanjeni troškovi procesa obuke
 • Smanjeni troškovi regrutacije
 • Planiranje strategije razvoja zasnovane na realističnim predviđanjima o dostupnosti radne snage
 • Poboljšani preduslovi za poštivanje internih postupaka zaštite na radu
 • Sudjelovanje pokazuje korporativnu društvenu odgovornost i pozicionira preduzeća kao „dobre građane“
I sve ove prednosti koje vode do toga da je kod kompanija koje učestvuju u aktivnostima kooperativnog ili dualnog obrazovanja…. Poboljšana produktivnost, konkurentnost i inovativnost preduzeća

Očekivane koristi za institucije za stručno osposobljavanje koje učestvuju:


 • Poboljšana relevantnost i kvalitet programa SOO
 • Savremena oprema i / ili tehnologija za učenje zasnovano na radu
 • Unapređena infrastruktura relevantna za kooperativno stručno osposobljavanje
 • Kvalifikovani stručni nastavnici, obučeni u skladu sa potrebama privrede
 • Bolji imidž stručnog obrazovanja i same institucije u zajednici
 • Moguća veća stopa upisa zainteresovanih učenika ili polaznika

Prednosti za učenike:


 • Učešće u moderniziranom programu obuke
 • Sticanje praktičnih i relevantnih vještina
 • Poboljšani preduslovi za zapošljavanje
 • Poboljšane mogućnosti za ostvarenje viših prihoda u regiji Zapadnog Balkana

This post is also available in: Engleski Albanski Srpski Makedonski Crnogorski