како се пријавити

Како се пријавити

Прихватљиви конзорцијуми сачињени од институција за стручно образовање и обуку и предузећа, заинтересовани за финансирање улагања у опрему и инфраструктуру за пружаоце услуга стручног образовања, који су укључени или планирају да се укључе у дуално образовање, позвани су да прате распоред отворених јавних позива за подношење Изјава о заинтересованости. На датом линку погледајте рокове који се односе на актуелне Позиве за достављање Изјава о заинтересованости.
Молимо вас да узмете у обзир да се пријаве послате пре назначеног рока отворених позива и након назначених рокова неће разматрати.

Процес пријаве се изводи у потпуности онлајн путем виртуелне платформе Фонда.

Процес апликације и селекције

Процес пријављивања и селекције спроводи се помоћу двофазног процеса. У првој фази, заинтересовани и квалификовани конзорцијум исказује подноси Изјаву о заинтересованости. Током процеса процене поднетих Изјава о заинтересованости, проверава се формална подобност (пријава је примљена пре истека крајњег рока, пружени подаци су тачни, партнери из конзорцијума су заступљени само једном по позиву и нису добили средства више од једном у претходним позивима итд.). Након тога, предлоге пројекта садржане у оквиру Изјаве о заинтересованости процењују стручњаци за селекцију на основу унапред дефинисаних критеријума.

Уколико се позитивно евалуаира поднета Изјава о заинтересованости, конзорцијум се позива да у року од 60 дана од дана пријема обавештења да је Изјава о заинтересованости прихваћена, поднесе свеобухватан предлог пројекта.

Свебоухватни предлог пројекта се најпре проверава према формалним критеријумима (да ли је пријава комплетна, да ли су предати сви потребни документи итд.). У другој фази процеса оцењивања пројектних предлога, троје стручњака за селекцију из скупа међународних експерата за стручно образовање и обуку, ће појединачно и независно процењивати предлоге пројеката на основу групе селекционих критеријума који се односе на концепт, амбицију и изводљивост предлога пројекта.

Након одобрења свеобухватног предлога пројеката, воде се преговори након којих се закључује споразум о финансирању између Фонда и одабраног конзорцијума, на челу са институцијом за стручно образовање и обуку као главним корисницима.

Цјелокупни поступак пријаве и одабира грантова састоји се од сљедећих елемената:

  • Подношење Изјаве и заинтересованости
  • Оцена достављене Изјаве о заинтересованости: провера подобности
  • Подношење предлога пројеката након одобрења Изјаве о заинтересованости 
  • Евалуација поднетих предлога пројеката
  • Преговарање о Споразуму о финансирању

Поновно подношење неуспешних пријава је могуће, уз одређена ограничења. Конзорцијум има право да поново поднесе измењени предлог (други покушај) на предстојећем јавном позиву или пре истека задатог рока. Трећи покушај подношења измењене верзије почетног предлога неће се разматрати.

Онлајн пријава

Приликом пријаве, потребно је да кандидати након регистрације испуне одговарајуће обрасце доступне на онлајн платформи за управљање пријавама за грантове. Осим Меморандума о разумевању и Писма подршке, остале документе дате у претходном одељку треба користити у информативне сврхе као примере или за припрему радних верзија пријаве.

 

This post is also available in: Енглески Албански Босански Македонски Црногорски