how to apply

Kako se prijaviti

Prihvatljivi konzorcijumi ustanova za stručno osposobljavanje i preduzeća zainteresovani za finansiranje ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce  usluga stručnog obrazovanja, koji se uključe ili planiraju da se uključe u kooperativno obrazovanje i obuku, pozvani su da prate raspored otvorenih javnih poziva za podnošenje Izjava o zainteresovanosti.

Provjerite putem link ispod za datum Otvorenog poziva za iskazivanje interesa i rok za predaju.

Molimo vas da uzmete u obzir da se prijave poslate prije naznačenog vremenskog roka otvorenih poziva i nakon naznačenih rokova neće uzimati u obzir. Proces prijave sprovodi se u potpunosti online na mreži putem virtuelne platoforme RCF.

Postupak prijave i selekcije

Proces prijave i selekcije sprovodi se pomoću dvofaznog postupka. U prvoj fazi, svaki zainteresovani  i kvalifikovani konzorcijum iskazuje interes podnošenjem Izjave o zainteresovanosti. Tokom postupka ocjenjivanja Izjava o zainteresovanosti, provjerava se formalna podobnost (prijava je primljena do krajnjeg roka, pruženi podaci su tačni, partneri konzorcijuma su zastupljeni samo jednom po pozivu i nisu dobili sredstva više od jednom u prethodnim pozivima, itd.). Nakon  toga, predloge zatim ocjenjuju stručnjaci za odabir na osnovu unaprijed definiranih kriterijuma.

Ako se prihvati Izjava o zainteresovanosti, podnosilac prijave se poziva da se prijavi za bespovratna sredstva i da u roku od 60 dana od dana primanja obavještenja da je njihova Izjava o zainteresovanosti prihvaćena, podnese sveobuhvatan predlog projekta.

Sveobuhvatan predlog projekta se najpre provjerava prema formalnim kriterijima (da li je prijava potpuna, da li su predati  svi potrebni dokumenti itd.). U drugoj fazi postupka ocjenjivanja, tri stručnjaka za odabir iz međunarodne grupe strukovnih stručnjaka, pojedinačno će i nezavisno  ocjenjivati predloge projekata na osnovu selekcionih kriterija koji se odnose na koncept, ambiciju i izvodljivost predloga  projekta.

Nakon odobrenja predloga, pregovara se i zaključuje sporazum o financiranju između RCF-a i unaprijed odabranog stručnog konzorcijuma, kojeg vode ustanove stručnog obrazovanja kao glavni korisnici.

Cjelokupni postupak prijave i odabira grantova sastoji se od sljedećih elemenata:

  • Izjava o zainteresovanosti
  • Procjena dostavljene Izjave o zainteresovanosti: provjera podobnosti
  • Podnošenje predlog projekata nakon odobrenja Izjave o zainteresovanosti
  • Evaluacija dostavljenih projektnih predloga
  • Pregovaranje o Sporazumu o finansiranju

Ponovno podnošenje neuspješnih prijava moguće je, uz određena ograničenja. Konzorcijum ima pravo ponovno podnijeti izmijenjeni predlog (drugi pokušaj) na predstojećem javnom pozivu RCF-a ili pre isteka zadatog roka. Treći pokušaji podnošenja izmijenjene verzije početnog predloga neće se razmatrati.

Paket dokumenata za apliciranje

Obrasce dokumenata koji su neophodni za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za RCF možete da preuzmete ovdje:

Obrasce dokumenata koji su neophodni za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za RCF možete da preuzmete ovdje:

Online prijava

Potencijalni podnosioci Izjava o zainteresovanosti moraju ispuniti odgovarajuće obrasce dostupne na platformi za upravljanje prijavama za grantove, nakon registracije. Osim Memoranduma razumijevanja i Pisma podrške, dokumenti dati u prethodnom poglavlju su u informativne svrhe.

This post is also available in: Engleski Albanski Bosanski Srpski Makedonski