kako se prijaviti

Kako se prijaviti

Prihvatljivi konzorciji ustanova za stručno obrazovanje i obuku i preduzeća zainteresovani za finansiranje ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce usluga stručnog obrazovanja i obuke, koji se uključuju ili planiraju da se uključe u kooperativno obrazovanje i obuku, pozvani su da prate raspored otvorenih javnih poziva za podnošenje Izjava o zainteresovanosti. Na niže datom linku možete da provjerite datum otvorenog poziva za iskazivanje zainteresovanosti i rok za prijavu.
Molimo vas da uzmete u obzir da se prijave poslate prije naznačenog vremenskog slijeda otvorenih poziva i nakon naznačenih rokova neće uzimati u obzir.

Proces prijave provodi se u potpunosti na mreži putem virtuelne platforme RCF-a.

Postupak prijave i odabira

Proces prijave i odabira provodi se pomoću dvofaznog postupka. U prvoj fazi, svaki zainteresovani i kvalifikovani konzorcij iskazuje interesovanje podnošenjem Izjave o zainteresovanosti. Tokom postupka ocjenjivanja Izjave o zainteresovanosti provjerava se formalna prihvatljivost (prijava je primljena do krajnjeg roka, dati podaci su tačni, partneri konzorcija zastupljeni su samo jednom u pozivu i nisu dobili sredstva više od jednog puta u prethodnim pozivima, itd.). Prijedloge zatim ocjenjuju stručnjaci za odabir na osnovu unaprijed definisanih kriterija prihvatljivosti.

Ako se prihvati Izjava o zainteresovanosti, podnosilac prijave se poziva da se prijavi za bespovratna sredstva i da, u roku od šezdeset (60) dana od dana primanja obavještenja da je njegova Izjava o zainteresovanosti prihvaćena, podnese sveobuhvatan prijedlog projekta.

Podneseni sveobuhvatni prijedlog projekta se prvo provjerava prema formalnim kriterijima (da li je prijava potpuna, da li su predati svi potrebni dokumenti, itd.). U drugoj fazi postupka ocjenjivanja, tri stručnjaka za odabir iz međunarodne grupe stručnjaka za stručno obrazovanje i obuku pojedinačno će i nezavisno ocjenjivati prijedloge projekata na osnovu kriterija koji se odnose na koncept, ambiciju i izvedivost prijedloga projekta.

Nakon odobrenja prijedloga, pregovara se i zaključuje sporazum o finansiranju između RCF-a i unaprijed odabranog konzorcija stručnog obrazovanja i obuke, kojeg vode ustanove stručnog obrazovanja i obuke kao glavni korisnici.

Cjelokupni postupak prijave i odabira grantova sastoji se od sljedećih elemenata:

  • Podnošenje Izjave o zainteresovanosti
  • Procjena dostavljene Izjave o zainteresovanosti: provjera prihvatljivosti
  • Podnošenje prijedloga projekata nakon odobrenja Izjave o zainteresovanosti
  • Ocjena dostavljenih sveobuhvatnih projektnih prijedloga
  • Pregovaranje o sporazumu o finansiranju

Ponovno podnošenje neuspješnih prijava moguće je u okviru određenih ograničenja. Dotični konzorcij ima pravo da ponovo podnese izmijenjeni prijedlog (drugi pokušaj) na predstojećem javnom pozivu RCF-a ili prije isteka zadatog roka. Treći pokušaji podnošenja izmijenjene verzije početnog prijedloga neće se razmatrati.

Prijavite se putem Interneta

Dokumenti dati u prethodnom poglavlju su samo u informativne i ogledne svrhe. Nakon registracije na platformi, potencijalni podnosioci zahtjeva moraju da ispune odgovarajuće obrasce dostupne na platformi.

This post is also available in: Engleski Albanski Srpski Makedonski Crnogorski