Ko smo mi

Regional Challenge Fund (RCF) ima za cilj da ojača relevantnost stručnog obrazovanja i obuke (SOO) na tržištu rada finansiranjem ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce obuke koji se uključuju u kooperativne aktivnosti obuke sa partnerskim preduzećima.

Nezaposlenost mladih, u kombinaciji sa nedostatkom kvalifikovane radne snage među preduzećima, karakterišu ekonomsku situaciju na zapadnom Balkanu. Stoga je cilj Fonda povećati zaposlenost učenika iz SOO jačanjem kooperativnog pristupa obuci u ekonomijama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Regionalni Challenge Fond (RCF) je finansijski mehanizam osmišljen da poveća zapošljivost mladih i podstakne konkurentnost preduzeća u šest ekonomija Zapadnog Balkana finansiranjem investicija u odabrane kooperativne projekte obuke koji se provode kroz partnerstvo između institucija stručnog obrazovanja i preduzeća. Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) izdvojilo je 64,43 miliona evra za RCF, a Vlada Švicarske, koju predstavlja Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), sufinansirala je dodatnih 9,7 miliona švicarskih franaka. Sredstva su povjerena Njemačkoj razvojnoj banci (KfW), a projekat realizuje Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana 6 (WB6-CIF), zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.

Njemačka razvojna banka (KfW)

Od svog osnivanja 1948, KfW (Njemačka razvojna banka) ostala je vjerna svojoj misiji podržavanja promjena i podsticanja perspektivnih ideja – u Njemačkoj, Evropi i širom svijeta. Projekte i programe koje promoviše KfW razvojna banka predlažu vlade partnerskih zemalja, tako da razvojne strategije i strukture dotičnih zemalja čine osnovu saradnje.

Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6 KIF)

Fond izvršava Investicioni forum komore zapadnog Balkana 6 (WB6 KIF), zajednička inicijativa privrednih komora Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Komore su 2017. godine uspostavile platformu za saradnju s ciljem pružanja zajedničkog glasa poslovnoj zajednici u regionu, olakšavanja među-poslovnih kontakata i promocije regiona kao jedne investicione destinacije.

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je agencija za međunarodnu saradnju u okviru Saveznog ministarstva vanjskih poslova (FDFA). SDC je odgovoran za ukupnu koordinaciju sa ostalim saveznim tijelima razvojne saradnje i saradnje sa Istočnom Evropom, kao i za humanitarnu pomoć Švicarske Konfederacije. Kroz saradnju u oblasti ekonomskog razvoja, Švajcarska radi na poboljšanju okvirnih uslova i povećanju saradnje sa privatnim sektorom i doprinosi održivom ekonomskom rastu i prosperitetu.

This post is also available in: Engleski Albanski Srpski Makedonski Crnogorski