Kush jemi ne

Fondi Rajonal i Sfidave (RCF) synon të forcojë rëndësinë e tregut të punës së arsimit dhe aftësimit profesional duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për ofruesit e trajnimeve që merren me aktivitete të trajnimit bashkëpunues me sipërmarrjet partnere.

Papunësia e të rinjve, e kombinuar me mungesën e fuqisë punëtore të aftë për sipërmarrjet,karakterizojnë situatën ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, qëllimi i Fondit është të rrisë mundësinë e punësimit të studentëve të VET duke përforcuar një përqasje të trajnimit bashkëpunues në ekonomitë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi.

Fondi u mandatua nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), e deleguar në Bankën për Zhvillim KfW dhe realizohet nga Forumi i Investimeve i Dhomës së Ballkanit Perëndimor 6.

KFW

Banka Gjermane e Zhvillimit (KfW)

Që nga themelimi në 1948, KfW (Banka Gjermane e Zhvillimit) i ka qëndruar besnike misionit të saj për të mbështetur ndryshimin dhe për të inkurajuar idetë vizionare – në Gjermani, Evropë dhe në të gjithë botën. Projektet dhe programet e promovuara nga Banka për Zhvillim (KfW) propozohen nga qeveritë e vendeve partnere, në mënyrë që strategjitë dhe strukturat e zhvillimit të vendit përkatës të formojnë bazën e bashkëpunimit.

WB6

Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)

Fondi zbaotohet nga Forumi i Investimeve të Dhomës së Ballkanit Perëndimor 6 (WB6 CIF), një nismë e përbashkët e dhomave të tregtisë nga Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia. Dhomat krijuan një platformë bashkëpunimi në vitin 2017 me qëllim sigurimin e një zëri të përbashkët për komunitetin e biznesit në rajon, duke lehtësuar kontaktet ndërmjet bizneseve dhe duke promovuar rajonin si një destinacion të vetëm investimi.

This post is also available in: English Bosnian Serbian Macedonian Montengrin