RCF në shifra

0
ekonomitë

Fondi mbështet arsimin profesional dhe ekonomitë e 6 vendeve

0
vjet

Fondi do të veprojë për 5 vite, duke filluar nga viti 2020

0
projekte

Fondi synon të mbështesë rreth 60 projekte

Më tepër se 1,500 vende trajnimi do të ofrohen nëpërmjet projekteve të mbështetura
1,500 vende trajnimi
Deri në EUR 19,776,650 do të investohen në projekte të implementuara nga institutet VTI dhe sipërmarrjet
19,776,650 euro
Secili projekt mund të mbështetet me një grant në vlerë prej EUR 150,000 deri në 600,000
150,000 euro deri në 600,000

This post is also available in: English Bosnian Serbian Macedonian Montengrin