формирање конзорцијума

Формирање конзорцијума

Програм доделе бесповратних средстава од стране Фонда намењен је јачању дуалног образовања и повећању квалитета и важности мера стручног образовања и обуке. У ту сврху, Фонд подржава успостављање сарадње – конзорцијума између институција за стручно оспособљавање и предузећа, који заједнички спроводе програме дуалног образовања и склапају Меморандуме о разумевању. Да би испуњавали услове, пројектни партнери морају бити спремни да заједнички предзму активности стрчног образовања како би полазници програма стицали квалификације на основу стандарда квалификација и/или стандарда занимања, који одговарају потражњи на тржишту рада.

Конзорцијуми би требало да се формирају од стране јавних или приватних (укључујући и невладине односно непрофитне) институција за стручно образовање и обуку, који нуде признате („акредитоване“) програме стручног оспособљавања и воде до званично признатих квалификација у складу са прописима националних органа за квалификације или еквивалентним телима, као и приватна предузећа (укључујући мала и средња предузећа). Примаоци финансијске подршке Фонда могу бити институције за стручно образовање и обуку као водећи партнери у конзорцијуму. Директна финансијска подршка партнерским предузећима не може се финансирати од стране Фонда.

Очекује се да конзорцијуми суфинансирају пројекте давањем одговарајућег доприноса у износу од најмање 10% од тоталног износа који потражују од Фонда. Допринос се може обезбедити као финансијски и / или материјални допринос (in kind) под који се може подвести и надокнада оперативних трошкова и/или трошкова повезаних са инвестицијама, а допринос могу  обезбедити предузећа или институције, или заједнички и предузежа и образовне организације. 

Институције за стручно образовање и обуку (ИСОО)

Фонд је отворен за све организације и институције укључене у техничко и стручно оспособљавање и обуку које издају сертификат за своје курсеве обуке и/или су јавно признате у било којој од 6 земаља Западног Балкана. Како је један од главних циљева Фонда односи на практични аспект стручног образовања и повећање релевантности стручног оспособљавања за предузећа, ИСОО које су се укључиле или су вољне да се укључе у дуално образовање и обуку су примарне циљне групе (за детаљнији преглед концепта кооперативног и дуалног образовања и обуке, погледајте смернице Фонда, а у случају Србије и Закон о дуалном образовању, Закон о дуалним студијама).

Предузећа

Предузећа, која се придруже конзорцијумима који аплицирају за финансирање од стране Фонда, препознају један од својих стратешких циљева и активно улажу у развој људских ресурса. Предузећа која аплицирају могу имати искуство у области дуалног образовања, или су пак донела одлуку да се укључе у програме дуалног образовања. Предузећа треба да буду посвећена пружању подршке у спровођењу дуалног образовања и спремна да интегришу елементе практичног образовања и учења кроз рад у своје радне процесе. Ови аспекти играју централну улогу у процени пројектних предлога које су поднели конзорцијуми. Поред тога, предузећа која учествују у програму треба да:

Прихватљиви пројекти

Поред заједничког ангажмана предузећа и инстиција за стручно образовање и обуку и јасно изражене потребе за обуком одређеног образовног профила, квалитет и ефикасност дуалних програма обуке зависе и од доступности одговарајуће опремљених објеката унутар институција за стручно оспособљавање. Одговарајуће радионице за обуку, доступност одговарајуће опреме и машина те редовно коришћење таквих објеката од стране наставника и полазника у школама и тренинг центрима, осигуравају да вештине стечене током практичног учења у институцијама и у предузећу, допринесу остварењу циљева учења. Циљ Фонда је да омогући таква улагања, у облику нових набавки, грађевинских или инфраструктурних радова, те на овај начин ојача практичне аспекте курсева обуке. Очекује се да као резултат тога, Фонд донесе додатну вредност и побољша запошљивост ученика у складу са потребама на локалном тржишту рада. Иако није предуслов, Фонд снажно подстиче предлоге пројеката који предвиђају увођење нових технологија. Поред тога, очекује се да пројектна пријава испуњава следеће критеријуме:   

 

 

Неприхватљиве активности

This post is also available in: Енглески Албански Босански Македонски Црногорски